Kolo roku: Yule

20.12.2021

Dlouhé noci, krátké dny, období temna, na povrch vyplouvají téměř zapomenutá témata, což občas pěkně bolí. Příroda odpočívá. Jako i u jiných svátků, které si připomínáme v rámci kola roku, i v případě Yule (zimní slunovrat) církev opět přišla s účinným modelem nahrazování jedné tradice jinou. Původní oslavy vztahující se k nejdelší noci v roce, postupnému prodlužování dne a vítězství světla nad tmou byly nahrazeny oslavami narození Ježíše Krista. Význam však zůstal stále stejný - ať již skrze Ježíše, nebo skrze Slunce, získáváme příslib naděje, světla, tepla.

Tento svátek slavíme v období od 20. do 23., případně až 24. prosince.

Pohané věřili, že v noc slunovratu umírá král zimy a rodí se dítě jara (další paralela s křesťanským příběhem o narození Ježíška). K této noci se pojily nejrůznější tradice a zvyklosti. Zdobení stromečku (odtud patrně v ruštině jolka - původně yulka) - drobné obětinky zavěšené na větvičkách, zdobení polínka (paralela s francouzským dezertem bûche de Noël), které se následně spálilo, přičemž popel z něj se schoval nebo se jím pohnojila půda, zapalovaly se ohně, které měly mít ochrannou funkci, vázaly se uzlíky přání, propouštělo se staré a vítalo nově přicházející.


Mezi symboly Yule patří jmelí, cesmína, polínko, jehličnany, svařené nápoje, šišky, svíce, červené plody, jablka, břečťan, rozmarýn, ořechy. Krásné příběhy se váží i k bohyním Danu, Mirthe a Meluzíně. Poslední zmíněnou si naši předci rádi udobřovali vyhozením hrsti mouky do vzduchu, aby ji utišili.

Vezměme si v tento výjimečný čas příklad z přírody, která pod vrstvou sněhu odpočívá a nabírá síly, aby mohla v dalším roce opět fungovat, těšit nás květy a obdarovávat plody, a zastavme se. Nechme se unášet proudem a buďme. Velkou službu nám v tomto ohledu mohou poskytnout vykuřovací směsi, které nám pomohou nejen rituálně očistit prostor, ale i naši mysl. Krásným zvykem je také dvanáct kouřových nocí, které následují po slunovratu - každá symbolizuje jeden měsíc uplynulého roku a my tak můžeme během noci daný měsíc obřadně uzavřít, dořešit témata, odpustit, poděkovat.

Přeji Vám, ať tento čas prožijete v co největší pohodě, klidu a laskavosti.

S láskou, K.