AKTIVNÍ PROŽÍVÁNÍ

Buďte vítáni na cestě aktivního prožívání!

Jmenuji se Kristýna Vítková, jsem certifikovanou terapeutkou čínské medicíny a průvodkyní na cestě Aktivního prožívání každodenního života. Můj život se od základu změnil ve chvíli, kdy jsem se rozhodla vystoupit z role oběti a stát se aktivní tvůrkyní svého života. Tento proces mi pomohl vyléčit onemocnění, na které západní medicína nenalézala lék, pomohl uzdravit moji duši a vnesl do mého života vděčnost a harmonii. 

Ať už jde o hněv, radost, smutek, nebo strach, je vždy dobré poskytnout každé emoci zdravý prostor k jejímu procítění. Potlačované (nebo naopak přeháněné) emoce nejsou totiž nic jiného než energie, která nezaniká, tedy zůstává v našem těle a může dále působit na příslušné orgány. Samozřejmě nemáme vždy možnost své emoce plně projevit, protože to v dané situaci prostě není vhodné, pokud ale takové situace v našem životě převládají a my si následně nedopřejeme dostatečný prostor je zpětně procítit a opečovat, zaděláváme si na pěkné problémy.

Koncept Aktivního prožívání v sobě kloubí moudrost čínské medicíny, psychosomatiky spolu s vědecky podloženými poznatky o lidském těle a působení emocí.

Při konzultaci vyhodnotím stav vašeho pulzu a vzhled jazyka, na základě jednoduchého vstupního dotazníku propojím tyto souvislosti a nabídnu osvědčené možnosti terapie dle čínské medicíny. 

Ve své praxi kladu důraz na diskrétnost a individuální přístup, díky čemuž je možné terapii maximálně optimalizovat a "ušít na míru" každému klientovi a zajistit tak ty nejlepší výsledky, o čemž svědčí i množství pozitivních referencí. Celá terapie je koncipována jako pozvánka ke změně a je pouze na klientovi, zda a do jaké míry se těmito doporučeními bude řídit. 

Terapie v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, přičemž si terapeut vyhrazuje právo klienta odmítnout.

Mohu Ti ukázat cestu, kráčet po ní ale musíš sám...