Kolo roku: Mabon

21.09.2021

Podzimní rovnodennost, Mabon, je dalším svátkem kola roku, na který se společně podíváme. Den a noc jsou na chvilku opět v rovnováze, avšak po tomto dni začne převládat tmavší část dne. Život je dynamický, rovnováha není statická, je to bod, ve kterém se zdánlivě "nic neděje", ale ve skutečnosti je to jen předstupeň přeměny do další kvality.

Pro nás je to příležitost k zamyšlení - pracujeme stejně, jako odpočíváme? Přijímáme stejně, jako dáváme? Rovnováha v sobě nese odkaz k vahám (ne nadarmo probíhá astronomické znamení Vah 😊), i samo vážení je dynamický proces, při kterém kmitají dvě misky vah. Jsme spokojení se svojí hmotností? V jakém vztahu je příjem naší energie s jejím výdejem?

Příroda hraje ve žlutých, oranžových či červených tónech, úrodu máme sklizenou, oslavujeme a děkujeme za hojnost a plodnost přírody, za zásoby, díky nimž přežijeme zimu. Je to příležitost k uctění narovnání kosmických sil, ekvilibria mezi dnem a nocí. V našich zeměpisných šířkách známe tento svátek především jako vinobraní. Víno je jedním ze symbolů hojnosti, ale také moudrosti, přeměny. 


Božstva spojovaná s tímto dnem jsou v různých kulturách označována různě: Modron, Persephone, Demeter, Gaia, Epona, Thor, Ertha (podobnost s Earth - Země), Bakchus, Dionýsos, ve slovanské kultuře pak bohyně Mokoš, která v sobě nese archetyp země a sladké plodnosti, všezahrnující zkušenosti, štědrosti. Je to milující matka, moudrá žena, která již mnohé prožila. V jejím jméně slyšíme Mok- odkazující k vlhkosti, vláze (ale i moku 😉) a -koš nesoucí úrodu a plody.

K symbolům Mabonu patří například ořechy, šišky, šípky, bobule, víno, jablka, barevné listy, břečťan, astry, jiřiny, tabák, cider, mošt, medovina, v některých státech probíhají slavnosti piva. V pohanských kulturách bývá také často spojován s tkalci, i my si v tomto období můžeme symbolicky splést nitky vlastních plánů s přáním sjednocení síly. Mabon je příležitost naladit se na přírodu, která se chystá během zimních dní odpočívat a nabírat sílu na další období světla a plodnosti. I my máme možnost se během dlouhých zimních večerů stáhnout do sebe, bilancovat, rozjímat, ujasnit si nedořešené záležitosti.

Energie babího léta nám nahrává k očistě. Nelpíme na mnoha zbytečnostech? Nemáme doma nepotřebné věci, které by mohly udělat radost někomu dalšímu? 

Krásný Mabon v těch nejhezčích podzimních odstínech, 

s láskou, K.