Kolo roku: Beltain

30.04.2021

Další magický moment z kola roku připadá na noc z 30. dubna na 1. května a bývá nazýván různě - Beltain, Beltane, May Day, Filipojakubská nebo Valpuržina noc, první máj, pálení čarodějnic, v novodobé historii svátek práce. Jako Filipojakubská noc bývá tento svátek nazýván, protože 1. května byly převezeny ostatky apoštolů Filipa a Jakuba do Říma. Valpuržina noc je označení užívané v Německu (Walpurgisnacht) a odkazuje k abatyši Valpurže.

Bohyně spojované s tímto svátkem jsou bohyně lásky - Rhiannon a Lada. Jsou archetypem nespoutané, instinktivní ženy.


V předkřesťanských dobách byl tento svátek oslavou plodnosti, lásky, sexuality a schopnosti dát život, archetypem svátku je žena-milenka. V tuto noc bylo dovoleno odložit snubní prsten, věřilo se, že skrze milující se těla, se bůh spojí s bohyní a zajistí tak hojnost nejen dětí, ale i úrody. V tuto noc bylo obvyklé se milovat v přírodě či na polích, což byl způsob poděkování Zemi za její plodnost. Dětem počatým této noci se připisovaly zvláštní schopnosti. Zároveň si v tento den mladé páry dávaly své sliby - buď jen na tuto noc, nebo na rok a den. Takovýto slib obvykle zpečetili společným přeskočením ohně a připitím z číše s čerstvými květy. Takovéto chování se církvi samozřejmě nelíbilo, a proto začala označovat účastnice těchto oslav Beltainu za čarodějnice. Mužům byl vštěpován z takovýchto žen strach a byly na ně pořádány hony.

Mezi symboly tohoto svátku patří červená a bílá barva (bílá jako symbol spermatu - plodnosti muže, červená jako symbol krve - ženské plodnosti), májka (falický symbol, taktéž symbol spojení nebe a země, boha Slunce a bohyně Země), květiny (cesmína, hloh, jeřáb, vše kvetoucí), košíky, zapalování ohňů (Beltain znamená ve starokeltštině oheň). Právě pálení ohně nám přetrvalo do dnešních dní jako pálení čarodějnic či slaměných panenek vyrobených na Samhain, jejichž spálením byla symbolicky ukončena zima a temné období roku. V ohni se také pálilo vše nepotřebné, co se nashromáždilo a dále již nesloužilo. Mezi další zvyky patří například pletení věnců a jejich pouštění po vodě, případně rituály s popelem z ohně páleného tuto noc.

Kromě řady krásných rituálů, které můžeme v tento den/noc uskutečnit s partnerem, můžeme také využít sílu tohoto okamžiku a kromě nefunkčních věcí se můžeme zbavit třeba i nefunkčních modelů chování, které napíšeme na papír a (ideálně se snítkou šalvěje) spálíme.

Krásný Beltain!

S láskou K.